Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Adjunct-directeur Het Berg en Bosch college - Bilthoven

De reactietermijn voor deze vacature is inmiddels verstreken.

Het Berg en Bosch College is een school in beweging. De nieuwe adjunct-directeur (0,8-1,0 fte) die wij zoeken, onderschrijft de visie en de koers van de school en ziet het als een kans om bij te dragen aan de gewenste ontwikkeling. Je pakt je rol in het creëren van een goede balans tussen maatwerk in het onderwijs en eenduidigheid binnen de organisatie. Dit doe je met oog voor de belangen van leerlingen, medewerkers en de organisatie als geheel. Daartoe moet je soms meebewegen en soms heel duidelijk knopen doorhakken. Dit gaat je gemakkelijk af en je doet dit op empathische en professionele wijze. Je onderwijskundige visie zet je in om het team te coachen en te inspireren, zodat zij er élke dag voor de leerlingen kunnen staan en zich kunnen inzetten voor de onderwijskundige én persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Lees meer over deze vacature in de profielschets en procedurebeschrijving.

Meer informatie over de school lees je ook op de schoolsite.

In deze procedure houden wij rekening met de actuele omstandigheden en de op dat moment geldende corona-maatregelen. Wanneer de situatie dat vraagt, maken wij (ook) gebruik van online / video interactie en communicatie. Wij nemen alle zorgvuldigheid in acht m.b.t. de gezondheid van kandidaten en commissieleden.

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Joanne Klumpers