Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Lid RvT Ostrea Lyceum - Goes

De werving- en selectieprocedure voor een lid voor de raad van toezicht is succesvol doorlopen. Inmiddels is er een kandidaat benoemd.

Het Ostrea Lyceum wil jongeren een goede basis bieden, tot een brede talentontwikkeling en zet in op het stimuleren van hun groei naar verantwoordelijke burgers. Dat is in het bijzonder van belang voor de toekomst van Zuid-Beveland. Voor de school en haar regionale partners is dit een enorme uitdaging, die in de organisatie op diverse terreinen vraagt om een transitie. Het realiseren van kwalitatief goed onderwijs, door goed gekwalificeerde en bevlogen mensen vraagt continue aandacht en goed werkgeverschap. In het groeiproces van leerlingen vormen medewerkers immers de sleutel. Een gezond financieel fundament, goede huisvesting en verdergaande samenwerking met partners zijn belangrijke voorwaarden. Het meerjarenbeleidsplan geeft richting aan dat wat het Ostrea Lyceum nastreeft.

Wegens het reglementair aftreden van een van haar leden per 1/10/2021 zoekt de raad van toezicht een nieuwe toezichthouder. De profielschets van de toezichthouder en de informatie over het verloop van de procedure zijn opgenomen in deze beschrijving. Gezien de actuele samenstelling van de raad gaat, bij gebleken geschiktheid, de voorkeur uit naar een vrouw.

Interesse? Reageren kan via de button op deze pagina.

 

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Evelien Ketelaar