Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Programmadirecteur Bèta Challenge Consortium

Als programmadirecteur ben je de spil van het Bèta Challenge programma. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers, voor het relatiebeheer met belangrijke stakeholders en voor de positionering van BCP. Hiertoe onderhoud je contact met bestaande relaties en je bouwt waar nodig en relevant het netwerk uit. Het is tevens jouw taak om ontwikkelingen in het vmbo, mbo en andere relevante sectoren (onderwijs en arbeidsmarkt) te volgen en hierover gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur. Samen met de projectleider bereid je het strategisch beleid, het jaarplan, de begroting en het jaarverslag voor en je treedt op als sparringpartner voor het programmabureau ten aanzien van het kwaliteits- en opleidingsbeleid en de regionale netwerken. Je legt verantwoording over je werkzaamheden af aan het bestuur en evalueert jaarlijks de rol en het functioneren van het programmabureau met de projectleider.

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk.

Over het Bèta Challenge consortium

Het Bèta Challenge consortium is een netwerkorganisatie waarbij op dit moment veertig VO-scholen aangesloten zijn. De scholen bieden op hun eigen manier, met hun eigen regionale mbo- en bedrijvenpartners het Bèta Challenge programma aan binnen het vmbo. De scholen werken binnen zeven regionale netwerken aan onderwijsontwikkeling, netwerkontwikkeling en professionalisering/kwaliteitsverbetering door middel van collegiale visitatie, scholing en intervisie. Op landelijk niveau wordt de strategische koers uitgezet en het stakeholdermanagement verzorgd door een bestuur dat bestaat uit schoolleiders van een aantal Bèta Challenge-scholen. Het consortium organiseert en faciliteert het landelijke netwerk, de kwaliteitscyclus, scholingsdagen, inspiratiedagen voor docenten en bijeenkomsten voor schoolleiders. De ontwikkeling van Bèta Challenge wordt regionaal ondersteund door netwerkcoaches. Daarnaast fungeren medewerkers van het programmabureau als netwerkcoach van de regionale netwerken.

Meer over Bèta Challenge vind je op: www.betachallenge.nl

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Hamid Aït Oumghar