Bel: 085 - 0703422

Procedure gesloten

Teamleider bovenbouw Wolfert Dalton, Rotterdam

De werving- en selectieprocedure voor een teamleider bovenbouw voor Wolfert Dalton is succesvol doorlopen. Inmiddels is er een kandidaat benoemd.

Wolfert Dalton zoekt met ingang van het schooljaar 2021 – 2022 een teamleider bovenbouw. Een leidinggevende die het team stimuleert in het versterken van de (basis)kwaliteit van ons onderwijs en bijdraagt aan het verdiepen van onze daltonidentiteit.

Het managementteam van Wolfert Dalton bestaat uit een directeur en twee teamleiders. Als teamleider stuur je een team aan van ongeveer 20 docenten en ben je verantwoordelijk voor het onderwijs aan circa 200 bovenbouwleerlingen. Je draagt bovendien bij aan de invulling van schoolbrede beleidsportefeuilles. Jouw aandachtsgebied is onderwijs & kwaliteit.

Lees hier de profielschets en procedurebeschrijving voor meer informatie.

Solliciteren kan tot en met 11 mei a.s. via de button op deze pagina.

Over Wolfert Dalton

Op Wolfert Dalton worden leerlingen (ruim 500) gestimuleerd in het nemen van regie over hun eigen leerproces. In het leer- en werkklimaat van onze afdelingen mavo, havo en vwo staan een goede sfeer en respectvolle onderlinge omgang centraal. In het leren en werken zijn de kernwaarden van het daltononderwijs leidend: verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit, zelfstandigheid, reflectie en borging. Nu steeds meer scholen de daltonwaarden in hun lespraktijk toepassen, richten we ons als echte daltonschool in op een verdiepingsslag. Onze docenten werken aan herontwerp van ons onderwijs, waarin nog meer ruimte ontstaat voor zelfontplooiing en eigenaarschap voor de leerling. Deze ontwikkeling doet een groot beroep op de professionaliteit en de kwaliteit van onze mensen. In combinatie met de corona-omstandigheden ervaren we dat als een stevige uitdaging.

Wil jij meer weten over deze vacature?

Stel je vraag aan Evelien Ketelaar